LOPENDE PROJECTEN BUREAU AKKERMANS

Catelijne is kwartiermaker van Financieel Fit! Westland. We versterken de financiële redzaamheid van de inwoners van Westland,  met als speerpunten preventie en vroegsignalering van schuldenproblematiek en armoede. Financieel Fit! Westland is een privaat-publiek netwerk waar bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties als gelijkwaardige partners samenwerken aan een duurzame aanpak van geldstress, armoede en schulden. Zie: https://moedigedialoog.nl/meedoen/regionale-netwerken/

De Uitvoeringsbrigade voert een driejarig onderzoek (2018-2020) uit naar de Toegang in Tilburg. Eropaf! is hier ook bij betrokken. Catelijne maakt, vanuit Eropaf!, als actie- en dossieronderzoeker deel uit van het onderzoeksteam. Meer weten over de Uitvoeringsbrigade? Kijk hier: http://www.uitvoeringsbrigade.nl

Ombudsman Metropoolregio Amsterdam is, samen met het CAK en de Amsterdamse schuldhulpverlening, een actieonderzoek gestart, dat erop is gericht om mensen met betalingsachterstanden intensief, proactief en outreachend te benaderen.

Panteia onderzoekt de meerwaarde van deze aanpak. Catelijne is als senior onderzoeker verbonden aan deze evaluatie.

https://www.panteia.nl/onderzoeken/onderzoek-evaluatie-pilot-schuldhulpverlening-ombudsman-metropool-amsterdam-lopend/ 

Meer lezen?

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/02/08/een-baan-en-diep-in-de-schulden-a1591594